bukod


bu·kód

png
1:
pag·bu·kód pagkakaroon o pagkuha ng sariling bahagi o pook
2:
pag·bu·bu·kód paghihi-walay ng isa sa karamihan.

bu·kód

pnr
:
nakahiwalay o tiwalág2 : BÚKOR, LAÍN, ODD4, SÍBAY2 var bokór

bu·kód kay

pnu
:
dagdag kay Cf LÍBAN KAY

bu·kód sa

pnu
:
dagdag sa Cf LÍBAN SA