bulabog


bu·la·bóg

pnr
1:
maging mailáp o ilahás
2:

bu·lá·bog

png
:
paggulo upang maghiwa-hiwalay ang isang pang-kat : ÁBWANG, BUGÁK, BURÁBOR4, GAMÓ2, KOLÍKAW, RIBÓK, SÁMOK4 — pnd bu·la·bú·gin, ma·bu·lá·bog, mam· bu·lá·bog.