bungkaka


bung·ka·kâ

png |Mus |[ Isn Mns ]
:
biyas ng kawayang biniyak ang ibabâng bahagi at inukit na hugis tirador ang itaas na bahagi, at ipinapalò sa palad upang lumikha ng ugong : AVAKKÁW, BALINGBÍNG3, PAHÍNGHING, PÁKKUNG, TUGANGGÁNG var bunkaka