bunglay


bung·láy

pnd |[ Hil ]
:
putulin o tanggalin ang dahon ng palay para maibilad sa init ng araw ang mga butil nitó.