bunton


bun·tón

png |[ Esp monton Ilk Pan Tag ]
:
walang ayos na pagsasáma-sáma ng mga bagay upang magmukhang munting bundok : PINILINGÁN, PÚT-ONG1, TÁGBON, TIMBÓN Cf TAMBÁK, KALANGKANG2

bun·tón-bun·tón

png |[ ST ]

bun·tóng·hi·ni·ngá

png |[ buntón+ng-hininga ]
:
mahabà, malalim, at may tunog na paglabas ng hininga, kara-niwang nagpapahayag ng págod, ginhawa, o katulad na damdamin : HÁYHAY1, HÚPAW3 Cf SIGH1