buruk


bu·rúk

pnr |[ Mag ]

bu·ru·kin·tó

pnr
:
mapanlinlang at may malakas na layuning makasarili.

bu·ru·krás·ya

png |Pol |[ Esp burocracia ]
1:
gobyernong may pamamahalang sentral : BUREAUCRACY
2:
estado o organisasyong pinamamahalaan sa ganitong paraan : BUREAUCRACY
3:
mga opisyal ng ganitong gobyerno, karaniwang mapaniil : BUREAUCRACY

bu·ru·krá·ta

png |[ Esp burócrata ]
1:
opisyal ng burukrasya : BUREAUCRAT
2:
Kol manhid na administrador : BUREAUCRAT