butas


bu·tás

pnr
:
may bútas.

bú·tas

png
1:
isang lagusan patagos o patúngo sa loob : APERTÚRA1, BÂ-BÂ2, BANGÁG, BUHÔ, BUSBÚS, BUSLÓT2, GÓHO1, HOLE1, KÓTKOT, LINGÍT, LÍYAT1, LUHÔ2
2:
bahaging may nawawala o kulang : APERTÚRA1, BÂ-BÂ2, BANGÁG, BUHÔ, BUSBÚS, BUSLÓT2, GÓHO1, HOLE1, KÓTKOT, LUHÔ2 — pnd bu·tá·san, bu·tá·sin, i·pam·bú·tas.