buyagyag


bu·yag·yág

pnr
2:
[Bik Hil Seb] siwálat.

bu·yag·yág

pnd |bu·yag·ya·gín, i·bu·yag·yág, mag·bu·yag·yág |[ ST ]