buyboy


buy·bóy

png |[ Ilk Pan ]
1:
Bot usbóng ng tubó, tambo, at iba pa
2:
Bot damo na magaspang, pinatutuyô, at ginagawâng walís
3:
Psd panghúli ng isda na gawâ sa kawáyan.

búy·boy

png
1:
[ST] pagtitiipon ng maraming tao
2:
[Pan Seb] sumbát1