century


century (sén·tyu·rí)

png |[ Ing ]

century egg (sén·tyu·rí eg)

png |[ Ing ]
:
burong itlog ng mga Chino na nilagyan ng sangkap na pampaitim, karaniwang kinakain bílang pampagana.

century plant (sén·tyu·rí plant)

png |Bot |[ Ing ]
:
agave (Agave americana ) na walang tangkay at may mahabàng matinik na mga dahon, namumulaklak pagkaraan ng maraming taon at sakâ namamatay.