chord


chord (kord)

png |[ Ing ]
2:
Mus kombinasyon ng tatlo o higit na tono
3:
Mat linya sa pagitan ng dalawang point sa curve
4:
Ana malaking ugat sa buong kahabaan ng gulugod.