chronic


chronic (kró·nik)

pnr |[ Ing ]
1:
matagal nang hindi gumagalíng
2:
patuloy sa mahabàng panahon

chronicle (kró·ni·kél)

png |[ Ing ]

chronicler (kró·nik·lér)

png |[ Ing ]

Chronicles (kró·ni·kéls)

png |Lit |[ Ing ]
:
Mga Kronika.