close


close (klowz)

pnr |[ Ing ]
1:
kung sa pagitan, kalapit o malapit
2:
kung sa lagúsan, makipot o masikíp
3:
kung sa relasyon, matalik
4:
kung sa hanay o salansan, masinsin.

close (klowz)

pnd |[ Ing ]
:
isara o magsara.

closet (kló·zet)

png |[ Ing ]
2:
maliit na silid o aparador na taguan ng mga damit at iba pang gamit.