compound


compound (kóm·pawnd)

png |[ Ing ]
1:
halo ng dalawa o higit pang bagay, katangian, o katulad
2:
3:
Kem substance na binuo mula sa dalawa o higit pang elemento
4:
nababakurang pook na may tirahan, pabrika, o iba pang gusali.

compound eye (kóm·pawnd ay)

png |Zoo |[ Ing ]
:
mata na binubuo ng maraming maliliit na yunit o segment pantanaw, gaya ng matatagpuan sa mga insekto o crustacean Cf FACET3

compound noun (kóm·pawnd nawn)

png |Gra |[ Ing ]
:
pangngalang tambalan.