cowpox


cowpox (káw·paks)

png |Med |[ Ing ]
:
sakít ng súso ng báka, na kapag naisalin sa tao ay kahawig ng bulutong at naging batayan ng unang bakuna laban sa bulutong : VACCINIA