crissotan


Crissotan (kri·só·tan)

png |Lit
:
bersiyon ng balagtasan sa wikang Kapampangan at ipinangalan kay Crisostomo Soto.