dagison


da·gí·son

png
1:
ípod o pag-ípod
2:
paghingi ng tulong — pnd du·ma·gí·son, i·da·gí·son, mag·da·gí·son
3:
[ST] pagtitipon ng mga damit na nakasampay o nakasabit
4:
[ST] pagsasáma ng sarili sa iba para sumunod sa kanila.