dahuyò.


da·huy·hóy

png |[ ST ]
:
pagbilis ng pintig ng puso o gulo ng isip dahil sa pagkabigla.

da·hu·yò

png
:
lamúyot1-2 var rahuyò