dakila


da·ki·là

pnr |[ Kap Tag ]
1:
kung tungkol sa halaga, lawak, o igting, lubhang higit kaysa karaniwan ; napakalakí at lubhang kapansin-pansin : ÉKSALTÁDO1, NOTABLE2, SUBLIME var darakilà
2:
kung sa kakayahan at katangian, lubhang higit kaysa karaniwan : NOTABLE2, SUBLIME