dako


da·kô

pnr |[ Hil Seb War ]

dá·ko

png
1:
pook na tinutúngo o itinuturò : BAHÁGI3, DÁNE
2:
tanging puwesto o pook : BAHÁGI3

da·kó·dak

png |[ Igo ]
:
pagdiriwang pagkatapos ng pagpugot ng ulo, hindi na isinasagawâ ngayon.

da·kól

png
:
malakíng dakot ng pagkain.

da·ko·ón

pnr |[ Seb ]

dá·kor

png |[ Ilk ]
:
íral1 o pag-iral.

da·kót

png
1:
paghawak sa loob ng nakatikom na palad Cf DAKLÓT, SUNGGÁB — pnd da·ku·tín, du·ma·kót, i·da· kót, i·pan·da·kót
2:
dami ng lamán ng nakatikom na palad : HAKÓP2

da·kót-da·kót

pnb |[ dakot-dakot ]
:
hawak ng dalawang kamay.