dalagambukid


da·lá·gam·bú·kid

png |Zoo |[ Kap Tag dalaga+ng bukid ]
:
isdang-alat (Caesio caerulaureus ) na matingkad na asul ang ulo at likod, at may guhit na dilaw mulang ulo hanggang buntot : BARANÍTI, BARANTÍ, BIDLÁWAN, FUSILIER, LAPÁS1, MÓLONG, MORÓNG, MÚONG, SINÁW-AN, SORÍB, SÚLID2