dalang


dá·lang

png
1:
pagiging kakaunti : SALIRANGDÁNG2
2:
pagiging malayò o matagal.

da·la·ngá·dang

png |[ Ilk ]
:
varyant ng darangádang1

da·la·ngát

png |Zoo
:
isdang-dagat (Leiognathus daura ) na maliit, maputî, at may pinilakang guhit sa magkabilâng tagiliran.

da·la·ngát

pnr
1:
nakatindig o nangalisag na balahibo

da·lang·dá·lang

png |Ark |[ ST ]
:
rehas o baras na gabay.

da·lang·hí·ta

png |Bot |[ Kap Tag Esp naranjita ]
:
sitrus (Citrus reticulata ) kahawig ng kahel ngunit mas manipis ang balát at may lungtian at makatas na bunga : MANDARIN ORANGE, NARANHÍTA

da·lang·hi·yâ

pnd |da·lang·hi·ya·ín, du·ma·lang·hi·yâ, mag·da·lang·hi·yâ |[ ST dala+ng+hiyâ ]
:
mahiyâ o makaramdam ng hiyâ.

da·lá·ngin

png |[ Kap Tag ]
1:
2:
mga salitâng sadyang inayos upang purihin at parangalan ang sinasamba : ARÁNG1, DASÁL, KÁPYA, ORASYÓN1, ORISON, PAGHIDÁET, PANALÁNGIN, PANGADÎ, PANGADYÍ, PLEGÁRYA, PRAYER
3:
seremonyang panrelihiyon na binubuo ng mga dasal : ARÁNG1, DASÁL, KÁPYA, ORASYÓN1, ORISON, PAGHIDÁET, PANALÁNGIN, PANGADÎ, PANGADYÍ, PLEGÁRYA, PRAYER

da·la·ngí·nan

png |[ dalangin+an ]
:
pook ukol sa pagdalangin Cf DAMBANÀ, SIMBÁHAN

da·láng-po·ót

png |[ ST dala+na-poot ]
:
kimkim na gálit o poot.

da·la·ngú·rong

png
:
pagkakaingay ng mga tao na nagmamadalî.