dalangin


da·lá·ngin

png |[ Kap Tag ]
1:
2:
mga salitâng sadyang inayos upang purihin at parangalan ang sinasamba : ARÁNG1, DASÁL, KÁPYA, ORASYÓN1, ORISON, PAGHIDÁET, PANALÁNGIN, PANGADÎ, PANGADYÍ, PLEGÁRYA, PRAYER
3:
seremonyang panrelihiyon na binubuo ng mga dasal : ARÁNG1, DASÁL, KÁPYA, ORASYÓN1, ORISON, PAGHIDÁET, PANALÁNGIN, PANGADÎ, PANGADYÍ, PLEGÁRYA, PRAYER

da·la·ngí·nan

png |[ dalangin+an ]
:
pook ukol sa pagdalangin Cf DAMBANÀ, SIMBÁHAN