dalawat


da·lá·wat

png
1:
[Hil] pagbibili ng palay at bigas
2:
Kom sa sinaunang lipunang Bisaya, kalakalan ; o pamimilí tuwing anihán — pnd du·ma·lá·wat, i·da·lá·wat, mag·da·lá·wat.