dalayday


da·lay·dáy

png |[ ST ]
1:
sanga ng daloy ; palihis na agos : DALÁRAY, DALEDÉ, DALÍGDIG, DALÍHIS
2:
daloy o takbo ng elektrisidad
3:
pagtakbo sa permanenteng ruta
4:
maayos na hanay o halayhay ng mga bagay sa paraang hindi magkakapatong-patong var dalayráy
5:
pagdulas, paglakad o pagtakbo nang maagap.

dá·lay·dá·yan

png
1:
salá-saláng balangkas na bilaran ng lambat, isda, at iba pa
2:
hagdang kawayan na ginagamit sa pag-akyat ng mga pintor, anlowage, at iba pa
3:
balangkas na pinagpapahanginan ng binayong palay upang maihiwalay ang tulyapis, ipa, darak, at iba pa
4:
5:
salá o anumang maaaring paakyatan ng halámang gumagapang.