damba


dam·bá

pnd |dam·ba·hán, dam·ba·hín, du·mam·bá |[ Kap Tag ]
1:
biglang pagtaas at pagbabâ ng unahang paa at katawan ng isang hayop
2:
biglaang paglundag at pagdagan sa isang tao.

dam·bà

pnr |Alp |[ Tau ]

dam·bâ

png |Ntk |[ ST ]
:
galaw ng isang tao na nauna nang naglayag, o nása hulihán.

dam·bà·an

png |Ntk |[ ST dambâ+an ]
:
timon ng bangka.

dam·ba·nà

png |[ ST ]

dam·báng

png

dam·bá·ngan

png |[ ST ]