dambuhala


dam·bu·ha·là

png
1:
2:
Mit halimaw ng dagat, lupa, at hangin na may pinagsámang anyo ng hayop at tao : ALÍWAS3, AMAMALÍW, MANGTÁS
3:
tao, hayop, o bagay na napakalakí : AMBUHÚTAN, BITBÍT2, DAMÚLAG2

dam·bu·ha·là

pnr