dangliw


dang·líw

png |Bot
:
malakí-lakíng punongkahoy (Hibiscus tiliaceus ) na masanga, tumataas nang 4-12 m, makinis ang ibabaw ng dahon at mabuhok sa likod, at dilaw ang mga bulaklak : BÁLABÁGO, BÁWAN, HANÓT, MALOBÁGO, MARAKÁPAS1, MÁYAMBÁGO, MULABÁGO