dapang-haba


da·pâng-ha·bâ

png |Zoo
:
maliit hanggang malakí-lakíng isdang-alat (family Cynoglossidae ) na sapád ngunit bahagyang pahabâ ang katawan, walang palikpik pektoral at nakadugtong sa buntot ang mga palikpik sa likod at sa tiyan : DAPÂNG-TSINELAS, TONGUE SOLE