dapil


da·píl

pnr |[ Kap Tag ]
1:
pango, kung patungkol sa ilong
2:
sapád, kung sa batok : KURAPÂ, PÁNTAR var tapíl

dá·pil

png
1:
[ST] maliit na tagayan ng alak
2:
[Ilk] kabyáw2
3:
[Tag] pagkakaroon ng masamâng pakiramdam.

da·pi·lág

pnr |[ ST ]
:
malamán at matabâ.

da·pí·lag

png |[ Ilk ]
:
basket na tíla pambistay, bilóg ang bibig, at may apat na sulok ang ilalim.

da·pí·los

png

da·píl·pil

png
:
lubhang dapíl, lalo na sa ilong.