dawak


da·wák

png
1:
[Kal] ritwal ng pagpapagalíng sa maysakít : KÁGUN
2:
[Bon] pista ng kasal : BAYÁS3

dá·wak

png |[ ST ]