dayday


day·dáy

png
:
yangyáng var dayráy

dáy·day

png |Agr |[ Igo ]
:
panahon o ritwal na nauukol sa paghahanda ng pagtatamnan ng palay.

day-day-ó

png |Mus |[ Kal ]
:
patpat na ginagamit na pantambol : BUHAYHÁY, DALÚPPAK, KOPÁK-KOPÁK, TABBÁK, TÁHA-TÁHA, TUGDÁ4