deposito


de·pó·si·tó

png |[ Esp ]
1:
Kom salaping inilagak sa bangko : DEPÓSIT
2:
anumang ibinigay bílang pambayad o bahagi ng kabuuang bayad : DEPÓSIT
3:
pinagtataguan o pinag-iimbakan ng anuman : DEPÓSIT
4:
Heo likás na suson o pagkakatipon ng buhangin, bató, ginto, at katulad : DEPÓSIT Cf MÍNA3
5:
mga bagay na naipon sa paraang natambak o itinapon : DEPÓSIT — pnd i·de·pó·si·tó, de·po·si·tu·hán, mag·de·pó·si·tó.

de·po·si·tór, de·pó·si·tór

png |[ Esp Ing ]
:
tao na may palagak o may deposito : DEPOSITADÓR

depository (di·po·si·tó·ri)

png |[ Ing ]