di-berbal


di-ber·bál

pnr |[ Tag hindi-Esp verbál ]
:
hindi ginagamitan ng nakasulat at binibigkas na salita.