did-an


díd-an

pnd |did-á·nan, i·pag·díd-an, mag·díd-an |[ Hil ]
1:
ipagkait ang benepisyo sa tao
2:
ipagbawal na ibigay ang isang bagay