dimon


di·món

png
1:
pook na pinag-aanakan ng inahing baboy, karaniwang gawâ sa damo, ginikan, at dahon : DÚGMON2
2:
Med panahon ng pagkaratay hanggang manumbalik ang lakas ng isang babaeng katatapos manganak
3: