dingal


dí·ngal

png |ka·ri·ngá·lan
1:
kataim-timan at kadakilaan ng isang okasyon, hal dingal ng isang ritwal o misa : GRÁNDIYÓSIDÁD, KARINGÁLAN1, SOLEMNIDAD
2:
seremonya at pagtatanghal ng kagila-gilalas, lalo na sa isang pagdiriwang na pangmadla : GRÁNDIYÓSIDÁD, KARINGÁLAN1, LINGGÁW — pnr ma·ri·ngál.

di·ngá·li

png |[ ST ]
:
isang uri ng pagsamba sa anito.