doctor


doctor (dók·tor)

png |[ Ing ]

doctorate (dók·to·réyt)

png |[ Ing ]

Doctor of Laws (dók·tor of los)

png |[ Ing ]
:
tao na nagkamit ng diploma sa pinakamataas na antas sa abogasya : LL D

Doctor of Medicine (dók·tor of mé·di·sín)

png |[ Ing ]
:
kurso para maging doktor sa Medisina : MD

Doctor of Philosophy

png |[ Ing ]
:
pinakamataas na titulo bílang dalubhasa sa pilosopiya : DOKTORÁDO SA PILOSOPÍYA, PHD