domestic


domestic (do·més·tik)

png |[ Ing ]
:
katulong sa bahay.

domestic (do·més·tik)

pnr |[ Ing ]
1:
hinggil sa tahanan o gawaing pam-pamilya
2:
hinggil sa sariling bayan

domesticate (do·més·ti·kéyt)

pnd |[ Ing ]
2:
sanayin sa pamamahala at búhay tahanan.

domesticated (do·més·ti·kéy·ted)

pnr |[ Ing ]

domestic helper (do·més·tik hél·per)

png |[ Ing ]
:
katulong sa bahay : DH