dominican


Dominican (do·mí·ni·kán)

png pnr |[ Ing ]

Dominican Republic (do·mí·ni·kán re·páb·lik)

png |Heg |[ Ing ]
:
bansang sumasakop sa silangang bahagi ng islang Hispaniola, sa gitnang West Indies.