dram


dram

png |[ Ing drum ]
1:
silindrikong sisidlan ng likido : DRUM, TAMBÓR
2:
anumang bagay na kahugis nitó : DRUM
3:
4:
Zoo isda (family Sciaenidae ) na hugis tambol.

drá·ma

png |[ Ing ]
1:
Lit Tro dulang itnatanghal sa entablado, telebisyon, at radyo
2:
Lit Tro sining ng pagsusulat at pagtatanghal ng dula
3:
pangyayaring nakapupukaw ng damdamin Cf TEÁTRO

dramatic (dra·má·tik)

pnr |[ Ing ]

dramatics (dra·má·tiks)

png |[ Ing ]
1:
Tro produksiyon at pagtatanghal ng dula
2:
pag-arte o kilos na sobra o labis.

dra·má·ti·kó

pnr |[ Esp dramaticó ]
1:
Tro hinggil sa drama o pag-aaral nitó : DRAMATIC
2:
bigla, nakapupukaw o hindi inaasahan : DRAMATIC
3:
matingkad at kapansin-pansin : DRAMATIC
4:
labis at katawa-tawang kilos o arte : DRAMATIC

dra·ma·ti·sas·yón

png |[ Esp dramatización ]
:
pagsasadula o pagtatanghal bílang dula.

dramatis personae (dra·má·tis per·só·nay)

png |Tro |[ Ing ]
1:
tauhan ng dula
2:
listáhan ng mga ito.

drá·ma·tíst

png |Tro |[ Ing ]

dra·ma·túr·go

png |Tro |[ Esp ]

dramaturgy (dra·ma·tér·dyi)

png |Tro |[ Ing ]
1:
sining ng pagtatanghal ng dula
2:
teorya ng dramatics
3:
aplikasyon ng teorya ng dramatics.