dream


dream (drim)

png |[ Ing ]
4:
tao o bagay na maganda at kahanga-hanga
5:
Sik kondisyon ng isip na hindi nakakikilála ng realidad.

dreamboat (drím·bowt)

png |[ Ing ]
1:
tao na kaakit-akit
2:
bagay na pinapangarap.

dreamer (drí·mer)

png |[ Ing ]
1:
tao na nananaginip
2:
romantikong tao.

dreamland (drím·land)

png |[ Ing ]
:
pook na kahanga-hanga ; pook na ideal.