drill


drill (dril)

pnd |[ Ing ]
1:
maglagay ng bútas sa pamamagitan ng barena
2:
magsanay o sanayin.

drill (dril)

png |[ Ing ]
1:
pagsasanay o pagtuturò lalo na kung kaugnay ng disiplinang pangmilitar
2:
3:
Zoo mollusk (Urosalpinx cinerea ) na bumubútas sa talukab ng talaba
4:
Zoo baboon (Mandrillus leucophaeus ) na natatagpuan sa kanlurang Africa.

drill commands (dríl ko·mánds)

png |Mil |[ Ing ]
:
pasalitâng utos ng komandante sa kaniyang tropa.

drill index (dríl ín·deks)

png |[ Ing ]
:
set ng talim na bakal na iba-iba ang súkat at ginagamit na pambútas sa anumang alahas na kakabitan ng batóng hiyas.