druwal


dru·wál

png |Zoo
:
isdang-alat (family Fistulariidae ) na hugis plawta ang nguso at mahabàng payát na payát ang katawan : FLUTEMOUTH, SIKWÁN3, SUNÚGAN