dugtungan


dug·tú·ngan

pnr |Lit |[ dugtong+an ]
:
inilalathala o ginagawâ nang baha-bahagi, gaya ng kaba-kabanatang paglalathala ng isang nobela sa magasin : SÉRYE1