duhong


dú·hong

pnd |g du·hú·ngin, du·mú· hong, mag·dú·hong |[ ST ]
:
maglakad nang pasuray-suray gaya ng lasing.