dura


du·râ

png |[ Kap Tag Tau War ]
1:
laway na ibinuga : DÓDA, LUKDÂ, LUPDÁ, LUSDÂ, SPIT, SPUTUM1, TSÍPA, TÚPRA
2:
kilos para ibuga ang laway : DÓDA, LUKDÂ, LUPDÁ, LUSDÂ, SPIT, SPUTUM1, TSÍPA, TÚPRA var lurâ — pnd du·mu·râ, du·ra·án, i·du·râ, man·du·râ.

du·rà·an

png
:
sisidlan ng dura : CUSPIDOR, ÉSKU-PIDÉRO, ÉSKUPIDÓR, KUSPIDÓR, LURÀAN var iskupidór Cf SPITOON

du·ram·pá·rang

png |Bot
:
yerba (Phyllantus niruri ) na 30-60 sm ang habà, may malalilang tangkay, may tinik, at mga bulaklak na tíla lungtian ang takupis : AGÓGO, SAMPÁ-SAMPALÚKAN, TSAÁNG-PÁRANG

du·ras·yón

png |[ Esp duración ]
1:
habà ng panahon ng pagpapatuloy ng isang bagay : DURATION
2:
itinakdang habà ng oras : DURATION

du·rát

pnr |[ Bik ]
:
malandi o may landî.

duration (dyu·réy·syon)

png |[ Ing ]

du·ráy

pnr |[ Hil ]
:
paulit-ulit sinusuway ang ipinagbabawal : ULIBARÓN