easement


easement (ís·ment)

png |Bat |[ Ing ]
1:
karapatan na magamit ang lupa ng iba : RIGHT OF WAY
2:
pasánin na nakapataw sa isang ari-arian na hindi natitinag para sa kapakanan ng ibang ari-arian na hindi natitinag.