ebanghelismo


e·báng·he·lís·mo

png |[ Esp evangelismo ]
1:
pagpapakálat, pangangaral, o pagpapahayag ng Ebanghelyo ; gawain ng ebanghelista : EVANGELISM
2:
mga doktrina o simulaing ebangheliko : EVANGELISM
3:
pagsunod sa doktrina, simbahan, o pangkat ebangheliko : EVANGELISM