ebanghelyo


E·bang·hél·yo

png |[ Esp evangélio ]
1:
mga doktrina na itinurò ni Cristo sa kaniyang mga apostol ; maka- Kristiyanong pagpapahayag : GOSPEL
2:
kasaysayan ng búhay at mga aral ni Cristo na nilalamán ng Bagong Tipan : GOSPEL
3:
mabuting balita ng Diyos : GOSPEL